AUDIT PROIECTE EUROPENE

Servicii de audit financiar pentru proiecte finantate din fonduri europene in scopul exprimarii unei opinii independente, conform standardelor si procedurilor de audit.

InsolventaBalan efectueaza auditul statutar atunci cand legislatia le impune societatilor comerciale sa isi supuna situatiile financiare operatiunii de audit financiar sau cand efectueaza voluntar auditul financiar si publica situațiile financiare auditate impreună cu raportul de audit.

Audit Proiecte Fonduri Europene

Proiectele cu finantare nerambursabila reprezinta o oportunitate importanta pentru fiecare antreprenor, aceasta putand contribui in mod semnificativ la dezvoltarea propriei afaceri.

Activitatea de audit financiar proiecte europene atesta ca finantarea nerambursabila acordata a fost cheltuita in conformitate cu termenii si conditiile contractului de finantare. Asadar, aditorul de proiect verifica absolut toate informatiile necesare din cererea de rambursare, iar modul de cheltuire a acestor fonduri este verificat riguros de catre specialistii financiar-contabili ai InsolventaBalan.ro in etapele de derulare a proiectelor, respectiv implementare, finalizare, cat si ulterior a finalizarii rapoartelor.

Serviciile de audit proiecte europene, dintre care se pot mentiona audit financiar POSDRU, audit POS MEDIU, audit POS CCE, sunt realizate pe baza standardului de audit ISRS 4400 ce poarta titlul de „Misiuni pentru efectuarea procedurilor convenite privind informatiile financiare”. 

Certificarea obtinua in urma cursurilor „Auditarea proiectelor finantate din fondurile europene”, vasta experienta in auditarea proiectelor finantate din programele nationale de cercetare dezvoltare, iti asiguram urmatoarele servicii:

 • Verificarea realitatatii, legalitatii şi eligibilitatii cheltuielilor din cererea de rambursare.
 • Verificarea respectarii cuantumului cheltuielilor aprobat prin bugetul proiectului.
 • Verificarea corectitudinii aplicarii procedurilor de achizitie.
 • Intocmirea raportului de audit financiar independent

Toate aceste servicii respecta cu strictete cerintele impuse de Autoritatea de Management.

Tarifele aferente serviciile financiare pentru proiecte europene cu finantari sunt personalizate in functie de mai multi factori.

 • Complexitatea si marimea proiectului cat si numarul de persoane ce pot fi implicate in aceasta analiza.
 • Timpul necesar pentru realizarea obiectivelor propuse.
 • Numarul de parteneri implicati in proiect cat si numarul de cereri de rambursare ale fondurilor.

Prin acest serviciu, auditorii InsolventaBalan ofera managerilor o imagine tehnica asupra modului in care s-au desfasurat finantarile din fonduri europene. Procedurile de auditare sunt conforme cu prevederile Standardelor Internationale de Audit aplicabile. Lucrarile de audit se efectueaza conform termenelor contractuale si tinandu-se cont de termenele de transmitere a rapoartelor catre organismele de finantare.

Auditul este obligatoriu in cazul finantarilor europene, cu toate acestea doar o evaluare riguroasa va garanta atat rambursarea cheltuililor efectuate cat si eliminarea riscurilor de a returna fondurile primite si utilizate pentru cheltuieli neeligibile.

De asemenea, auditul verifica eligibilitatea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului si confirma eligibilitatea sumelor solicitate la rambursare. Auditorul poate efectua recomandari privind modul de imbunatatire a activitatii in cadrul proiectului. Chiar si in cazul companiilor mai mici care gestioneaza proiecte cu finantare europeana, acest serviciu este deosebit de util, verificand eligibilitatea cheltuielilor si modul de utilizare fondurilor.

Auditorii au obligaţia şi responsabilitatea de a parcurge toate etapele realizarii unei astfel de evaluari: planificarea, controlul si tinerea evidentei, evaluarea sistemelor de contabilitate si controlul intern, probele de audit, raportarea. Dupa aceste etape, auditorul emite un raport privind modul de respectare a clauzelor de finantare si este responsabil cu raportarea asupra respectarii contractului. Daca organizatia care a primit fondurile are anumite cerinte speciale referitoare la audit, auditorii fac referire si la aceste cerinte.

Rapoartele de audit ce vor fi emise vor contine:

 • analizarea si verificarea naturii, legalitatii si corectitudinii cheltuielilor;
 • verificarea folosirii sumelor primite ca avans;
 • auditul conturilor tertelor parti;
 • confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate si cu bugetul Proiectului;
 • verificarea veniturilor Proiectului (inclusiv avansuri primite de la Finantator, dobanzi la avansuri, cofinantari si alte venituri generate de Proiect);
 • informatii privind localizarea precisa a sediului unde se afla originalele documentelor justificative in eventualitatea verificarii acestora de catre Comisia Europeana sau Curtea de Conturi.