Reorganizare judiciara

Cadrul legislativ:

  • Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei
  • Regulamentul CE nr. 1346/2000

Rolul unui administrator judiciar in aceasta etapa este guvernat de:

  • Principiul urmaririi respectarii planului de reorganizare

Dupa aprobarea planului, administratorul judiciar va urmarii realizarea scopului acestuia si sesizarea instantei/creditorilor in cazul nerespectarii de catre debitor.

  • Principiul asigurarii drepturilor creditorilor

Administratorul va urmari prin actiunile conducerii debitoare sa nu produca pagube ce ar putea atinge interesele creditorilor si va sesiz instanta/creditorii.

Contact rapid